Mobilisointi

fyoterapia istunto

Mobilisointi

Mobilisointi on keino hoitaa tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä. Mobilisoinnilla pyritään lievittämään kipua, lisäämään nivelen sekä lihasten liikkuvuutta ja parantamaan niiden aineenvaihduntaa.

Manuaalisen mobilisoinnin suorittaa terapeutti, kun taas toiminnallisessa mobilisoinnissa asiakas tekee liikkeen itse. Nivelten mobilisoinnilla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä käyttämällä hyödyksi nivelen normaalia liukua luiden välillä. Mobilisointia suorittaessaan terapeutin tulisi tuntea kyseisen nivelen/lihaksen anatomia ja toiminta. Toiminnallisessa mobilisoinnissa liikkeet suoritetaan nivelen koko liikelaajuudella keskittyen rajoittuneeseen liikesuuntaan. Näin ollen toiminnallisessa mobilisoinnissa korostuu nivelen ja sen ympäröivien kudosten venyminen ja aktivoituminen.

recoverypump logo